Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY w CZĘSTOCHOWIE

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie jest organizacją pożytku publicznego z 90 letnim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne z zakresu: pomocy społecznej, opieki i wychowania, edukacji i nauki, profilaktyki zdrowotnej, ekologii, kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji, promocji i organizacji wolontariatu. Działa na rzecz dzieci niepełnosprawnym, rodzin patologicznych i ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych, adopcyjnych i zastępczych. Towarzystwo jest rzecznikiem praw dziecka oraz organizuje akcje charytatywne i doraźną pomoc na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin najbiedniejszych i niedostosowanych społecznie.

Dane
KRS 0000243026
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Teresa Sidorkiewicz
Nr telefonu 34 324 47 50
Adres e-mail biuro@tpdoo.org
Strona www www.tpdoo.org
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Adres
Ulica Nowowiejskiego
Numer lokalu 15
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl