Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI w CZĘSTOCHOWIE

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Częstochowa działa od 97 lat. Obecnie skupia 36 Kół w placówkach oświatowych na terenie miasta. Prowadzi: działalność opiekuńczo - wychowawczą w środowisku bliskim dziecku, wspiera i pomaga dzieciom w wyrównywaniu szans edukacyjnych, udziela pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, realizuje zadania publiczne Urzędu Miasta Częstochowy. Tradycyjnie od kilkunastu lat jest organizatorem, m.in.: Miejskich Przeglądów Teatrzyków „Malucha” i imprezy „Magiczne Święta”.

Dane
KRS 0000131323
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Elżbieta Gołda
Nr telefonu 512 753 033
Adres e-mail dgolga@tlen.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Adres
Ulica Waszyngtona
Numer lokalu 62
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl