Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
SZTAB RATOWNICTWA I ŁĄCZNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE "RESCUE TEAM"

Nasza organizacja działa na zasadach wolontariatu. Zrzeszamy w naszych szeregach młodych ludzi którzy chcą pomagać innym – bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Każdy członek SR jest ratownikiem szkolonym regularnie przez Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie (i nie tylko) pod kątem wspomagania służb profesjonalnych w dziedzinach Ratownictwa. Wielu z nas posiada dodatkowe kursy i szkolenia w tym KPP. Mamy ratowników medycznych, pielęgniarki oraz lekarzy. Niemal każdy członek SR dodatkowo jest krótkofalowcem, który zdał egzamin państwowy i uzyskał uprawnienia radiowe na posługiwanie się sprzętem łącznościowym. Zajmujemy się m.in: - wolontariatem medycznym - szkoleniami, kursami - pokazami - zabezpieczeniami imprez masowych (np, pielgrzymki, festyny, koncerty, zawody itp.) - patrolami pieszymi i mobilnymi - ratownictwem drogowym - poszukiwaniami - łącznością w każdych warunkach - animacjami - promocją zdrowia i profilaktyką W tych szeregach działa unikalna kadra Wojowników o Życie Ludzkie - Ratowników. Czuj się bezpieczny w naszej tawernie.. Zapraszamy do współpracy, jesteśmy chętni i otwarci !

Dane
KRS 0000454046
Organizacja pożytku publicznego: Nie
Prezes Piotr Jakubowski
Nr telefonu 794 484 999
Adres e-mail sztab@sztabratownictwa.pl
Strona www www.sztabratownictwa.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: działalność charytatywna
Dodatkowy obszar działalności: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowani
Adres
Ulica Focha
Numer lokalu 19/21
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl