Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "RADOSNY DOM" przy ZM PKPS

Placówka wsparcia dziennego przy Zarządzie Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, Opieka i wychowanie - zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym placówki i wdrażanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej. Dożywianie dzieci. Organizacja czasu wolnego poprzez zabawę. Wdrażanie programu i zajęć profilaktycznych, promocja zdrowia, higieny i kultury osobistej.

Dane
KRS 0000041349
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Grzegorz Kołek
Nr telefonu 34 3614660
Adres e-mail pkps.czestochowa@wp.pl
Strona www pkps.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres
Ulica Krasińskiego
Numer lokalu 11 A
Kod pocztowy 42-200
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl