Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE YAVA

Stowarzyszenie Yava jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania szeroko pojętej pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, socjalnej, upowszechniania idei przywracania do życia w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi, przyczyniania się do poprawy ich zdrowia i sytuacji materialnej i osobistej, a także wspiera osoby i organizacje podejmujące takie działania. Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera. Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw koncertów, imprez, szkoleń, warsztatów, organizowanie różnych projektów oraz form aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób wykluczonych społecznie (w trakcie tworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej) prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską.

Dane
KRS 0000176095
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Monika Podgórska
Nr telefonu 34 361 80 56
Adres e-mail yava.czest@gmail.com
Strona www www.yava.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Dodatkowy obszar działalności: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres
Ulica Lakowa
Numer lokalu 101
Kod pocztowy 42-280
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl