Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "AGAPE"

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape" prowadzi działalność na rzecz osób bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie. W tym celu utworzone zostały dwa Schroniska dla Bezdomnych oraz mieszkania treningowe w których zamieszkuje 180 osób pozbawionych dachu nad głową. Stowarzyszenie pomaga osobom bezdomnym m.in. wejść na rynek pracy, rozpocząć terapię uzależnień, a także wynająć mieszkanie. Działając na rzecz promocji wolontariatu, Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wolontariatu z szeroką ofertą szkoleń, pomaga podjąć działania na rzecz podopiecznych częstochowskich organizacji pozarządowych oraz organizuje raz w roku Galę Wolontariatu, podczas której nagradza najaktywniejszych społeczników.

Dane
KRS 0000030843
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Kazimierz Słobodzian
Nr telefonu 34 362 78 66
Adres e-mail biuro@apage-czestochowa.org
Strona www www.agape-czestochowa.org
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: promocja i organizacja wolontariatu
Adres
Ulica Wolności
Numer lokalu 44
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl