Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" w CZĘSTOCHOWIE"

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz wyrównywania szans w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz ich rodzin poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, spotkań integracyjnych, konkursów, zajęć artystycznych, wyjazdów, wycieczek edukacyjnych i turystycznych, organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Podejmuje także działania zmierzające do zapobiegania izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością, propagując zasady tolerancji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz stwarzając warunki do integracji z osobami zdrowymi. Stowarzyszenie udziela pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej. Wspiera działalność edukacyjną, wychowawczą, kulturalną organizując dla podopiecznych lekcje muzealne, wyjścia do kina i teatru, spotkania z przedstawicielami kultury.

Dane
KRS 0000312796
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Iwona Bartłomiejczyk
Nr telefonu 34 360 10 72
Adres e-mail pomocnadlon.czest@interia.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres
Ulica Legionów
Numer lokalu 58
Kod pocztowy 42-216
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl