Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE "SOS-WZW"

Cele statutowe Stowarzyszenia: pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat promocji zdrowia, ochrony wątroby i uświadamiania zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalenia wątroby; nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się promocją zdrowia i ochroną wątroby oraz pomoc ludziom chorym; doradztwo i pomoc organizacyjna i ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych celami działalności Stowarzyszenia; udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej osobom chorym na wątrobę; występowanie w interesie osób chorych w stosunkach ze służbami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dane
KRS 0000118394
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Tomasz Paluch
Nr telefonu (34) 365 37 12
Adres e-mail soswzw@interia.pl
Strona www www.sos-wzw.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Adres
Ulica Zana
Numer lokalu 6
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl