Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM " PODAJ DALEJ"

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej" działa nieprzerwanie od 2009 roku i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dodatkowo od 2017 roku jest też przedsiębiorstwem społecznym. Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością, ubogim, bezrobotnym, dzieciom, rodzinom, osobom samotnym oraz wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i innych osób potrzebujących, stwarzanie im warunków pracy i rozwoju osobistego, a także prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Ponadto celem Stowarzyszenia jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie ekologicznych działań i zachowań. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej"zajmuje się m. in.: - zbiórką plastikowych nakrętek, pod nazwą "Nakrętkowa Częstochowa" oraz "Nakrętkowe pomaganie" - pomocą materialną dla osób z niepełnosprawnością, poprzez finansowanie rehabilitacji bądź zakup specjalistycznego sprzętu - organizowaniem konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, takich jak "EKO-WYNALAZCY", "Olimpiada wiedzy o lesie" - reintegracją społeczną i zawodową poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - prowadzeniem "KLUBU BYSTRZAKA" dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzeniem biblioteki na Rakowie dla mieszkańców - prowadzeniem zajęć sportowych na mini-siłowni dla wszystkich zainteresowanych takim rodzajem sportu - prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji pelletu i przetwarzania plastiku

Dane
KRS 0000339268
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Rajmund Gruziewski
Nr telefonu 728 661 257
Adres e-mail stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
Strona www www.stowarzyszeniepodajdalej.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: promocja i organizacja wolontariatu
Adres
Ulica Limanowskiego
Numer lokalu 45
Kod pocztowy 42-207
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl