Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "SKRAWEK NIEBA"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" działa nieprzerwanie już od 15 lat na rzecz zaniedbanych i potrzebujących pomocy dzieci z Częstochowy, głównie z rejonu Starego Miasta. Obok dożywiania dzieci, Stowarzyszenie prowadzi zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, oferuje szereg atrakcyjnych i różnorodnych zajęć w tym; zajęcia rekreacyjno-sportowe, krajoznawcze, plastyczne, teatralne, muzyczne oraz dydaktyczne w zakresie braków szkolnych. Rodzice i podopieczni mogą korzystać nieodpłatnie z pomocy psychoterapeutów, socjoterapeutów, nauczycieli i pedagogów świadczonej na terenie placówki. Świetlica w okresie wakacyjnym i ferii organizuje szereg działań profilaktycznych w ramach akcji "Bezpieczne ferie" i "Bezpieczne wakacje". Działalność stowarzyszenia ma charakter "non profit". Cel szczegółowy 1%: dożywianie, organizacja zajęć pozaszkolnych, psychoterapia i socjoterapia dzieci zagrożonych patologizacją, profilaktyka zachowań niebezpiecznych.

Dane
KRS 0000207657
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Artur Hołubiczko
Nr telefonu 34 368 31 90
Adres e-mail poczta@skraweknieba.com.pl
Strona www www.skraweknieba.com.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres
Ulica Krakowska
Numer lokalu 80 blok 3
Kod pocztowy 42-202
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl