Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "RAZEM"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem” działa dla miasta Częstochowy i powiatu już od 30 lat, najpierw jako Koło przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, a od 2001 samodzielnie jako Stowarzyszenie „Razem”. Organizacja skupia się na pomocy w leczeniu niepełnosprawnych dzieci i starszej młodzieży, organizuje zajęcia plastyczne, muzyczne, rehabilitację medyczną oraz turnusy. Stowarzyszenie jest organizatorem Festiwalu Muzyczna Scena Integracji oraz wielu innych imprez kulturalnych, w których aktywnie biorą udział podopieczni i ich opiekunowie.

Dane
KRS 0000042118
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Nina Modłasiak
Nr telefonu 500 670 313
Adres e-mail biuro@spdrazem.org
Strona www www.spdrazem.org
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Dodatkowy obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Adres
Ulica Jasnogórska
Numer lokalu 36
Kod pocztowy 42-202
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl