Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM DIALIZOWANYM "NEFRO"

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dializowanym „NEFRO” powstało w 2004 roku. Jest to organizacja działająca na rzecz osób przewlekle dializowanych, osób po przeszczepie nerki i ich rodzin. Celem Stowarzyszenia jest integracja oraz pomoc w pełnieniu wszystkich ról społecznych mimo przewlekłej choroby oraz powrót do normalnego życia po przeszczepie. Stowarzyszenie zajmuje się także działaniami informacyjnymi na temat chorób nerek i przeszczepów oraz szkoleniem personelu medycznego na terenie miasta Częstochowy.

Dane
KRS 0000225360
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Waldemar Domagała
Nr telefonu 606 685 396
Adres e-mail stow.nefro@wp.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Adres
Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża
Numer lokalu 1
Kod pocztowy 42-218
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl