Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE "POKOLENIA" CZĘSTOCHOWSKI ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY

Wspieranie społecznej aktywności młodzieży. Działania w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, kultury fizycznej ochrony i promocji zdrowia. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Upowszechnianie postępowych i patriotycznych tradycji organizacji młodzieżowych i ich wkładu w rozwój kraju. Wspieranie działań służących budowie społeczeństwa obywatelskiego. Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych między organami samorządu, wspólnotami lokalnymi organizacjami związkowymi i pozarządowymi.

Dane
KRS 0000705546
Organizacja pożytku publicznego: Nie
Prezes Krzysztof Kubik
Nr telefonu +48 501 417 340
Strona www www.pokolenia.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dodatkowy obszar działalności: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres
Ulica Kutrzeby 32
Numer lokalu 31
Kod pocztowy 42-224
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl