Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE PIELĘGNIARSKO-OPIEKUŃCZE "Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE"

Nasza organizacja prowadzi zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci, w którym przebywają pacjenci do 4 roku życia. Trafiają do nas dzieci z wielowadziem, z uszkodzeniami neurologicznymi, wadami serca, wrodzonymi wadami genetycznymi, dzieci obciążone zdrowotnie i porzucone.

Dane
KRS 0000077123
Organizacja pożytku publicznego: Nie
Prezes Magdalena Szymczyńska
Nr telefonu 34/325 77 90
Adres e-mail ufnosc@poczta.fm
Strona www www.ufnosc.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Adres
Ulica Michałowskiego
Numer lokalu 30b
Kod pocztowy 42-200
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl