Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej działa od 1993 r. prowadząc na terenie miasta i okolic, domową opiekę paliatywną dla przewlekle i nieuleczalnie chorych - 300 osób dorosłych i 60 dzieci. Stowarzyszenie prowadzi także stacjonarny oddział dla 15 podopiecznych, przygotowuje wolontariuszy do pomagania chorym i potrzebującym, prowadzi cyklicznie szkolenia, warsztaty i konferencje naukowe oraz organizuje kampanie społeczne, uwrażliwiające ludzi na potrzeby osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Dane
KRS 0000056401
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Anna Kaptacz
Nr telefonu 34 360 54 91
Adres e-mail kontakt@hospicjum-czestochowa.pl
Strona www www.hospicjum-czestochowa.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: promocja i organizacja wolontariatu
Adres
Ulica Krakowska
Numer lokalu 45a
Kod pocztowy 42-202
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl