Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY " UŚMIECH DZIECKA"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Częstochowie jest organizacją zajmującą się niesieniem pomocy dzieciom z rodzin biednych i dysfunkcyjnych. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat i jest placówką wsparcia dziennego. Świetlica oferuje pomoc pedagogiczną, wychowawczą oraz terapeutyczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych i wychowawczych. W celu rozwijania zainteresowań, dzieci mogą uczestniczyć w grupach aktywności twórczej, zajęciach muzycznych, plastycznych, sportowych. Codziennie podopiecznym zapewniany jest posiłek, a rodzinom pomoc w postaci paczek rzeczowych i żywnościowych. Jedną z funkcji placówki jest także zapobieganie patologii społecznej: narkomanii, alkoholizmowi, itp. Odbywa się to poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Dane
KRS 0000121608
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Stefan Zajdel
Nr telefonu 608 641 192
Adres e-mail usmiechdziecka@op.pl
Strona www www.usmiechdziecka.org
Obszar działalności
Główny obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Dodatkowy obszar działalności: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Adres
Ulica Manganowa
Numer lokalu 12a
Kod pocztowy 42-202
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl