Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM " DAR SERCA"

Stowarzyszenie Hospicjum "Dar serca" jest miejscem dla pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej, ich rodzin i opiekunów w trakcie trwania choroby, jak również w okresie osierocenia. Stowarzyszenie zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i duszpasterską, fizykoterapię ruchową, a także prowadzi wypożyczalnię sprzętu medycznego. Celem Stowarzyszenia jest sprawienie, aby życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze dla pacjentów i ich bliskich. Dlatego, w ramach Akademii Twórczości "RakoWALECZNI", prowadzone są następujące zajęcia: techniki relaksacyjne, malarstwo, sztuka decoupage, joga lecznicza, spotkania grupy wsparcia z psychologiem klinicznym, terapia indywidualna z psychoonkologiem, spotkania kulturalne i integracyjne, zajęcia dla dzieci osieroconych.

Dane
KRS 0000137415
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Anna Ogłaza
Nr telefonu 605 883 839
Adres e-mail darsercaczwa@wp.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: promocja i organizacja wolontariatu
Dodatkowy obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Adres
Ulica Kopernika
Numer lokalu 34
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl