Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
STOWARZYSZENIE CZĘSTOCHOWSKIE AMAZONKI

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki jest organizacją samopomocową, niemedyczną, której celem jest działanie na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, a także kulturalnym. Amazonki realizują liczne programy edukacyjne i społeczne, takie jak: Akcja Profilaktyczna „Marsz Różowej Wstążki”, Dni Otwarte u Amazonek. Stowarzyszenie jest również organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej na Jasną Górę. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki od 2013 roku ponadto prowadzi Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów - miejsce przyjazne Seniorom.

Dane
KRS 0000037069
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Elżbieta Markowska
Nr telefonu 798 836 819
Adres e-mail amazonkiczestochowskie@poczta.fm
Strona www www.czestochowskieamazonki.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: promocja i organizacja wolontariatu
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Adres
Ulica Aleja Pokoju
Numer lokalu 13
Kod pocztowy 42-207
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl