Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZU TRADYCYJNEGO

Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego propaguje, inicjuje i wspiera wszelkie zjawiska i przedsięwzięcia kulturowe związane z jazzem tradycyjnym i muzycznymi gatunkami pokrewnymi. Celem organizacji jest ponadto niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja udziela pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym . Podejmuje i wspiera działania w zakresie szerzenia oświaty i kultury wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp. Stowarzyszenie jest organizatorem międzynarodowego festiwalu, regionalnego pikniku, a także cyklicznych koncertów jazzowych.

Dane
KRS 0000402816
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Tadeusz Ehrhardt Orgielewski
Nr telefonu 739173252
Adres e-mail biuro@psjt.pl
Strona www www.psjt.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Dodatkowy obszar działalności: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowani
Adres
Ulica Dąbrowskiego
Numer lokalu 1
Kod pocztowy 42-202
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl