Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI KOŁO w CZĘSTOCHOWIE

Koło Grodzkie Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie zrzesza ponad 900 osób niewidomych i słabowidzących z terenu miasta. Pomaga tym osobom osiągnąć samodzielność i aktywność życiową. Poprzez organizowanie indywidualnych i grupowych szkoleń oraz wsparcie psychologiczne pomaga odnaleźć sens życia. Ułatwia osobom tracącym wzrok i ich bliskim akceptację nowych warunków życia, udziela porad i informacji. Poprzez rehabilitację i integrację wspiera osoby z dysfunkcją wzroku w ich dążeniu do samoakceptacji i akceptacji społecznej. Głównym założeniem działalności Związku jest wszechstronna rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących dorosłych, dzieci i młodzieży. Delegatura Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie prowadzi indywidualną i grupowa rehabilitację podstawową w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się , czynności dnia codziennego i pisma punktowego. Prowadzi szkolenia rehabilitacyjne, organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, obozy sportowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Dane
KRS 0000012847
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Grażyna Janerko, wiceprezes IlonaJuszczyk
Nr telefonu (34) 324-57-30; 570889001
Adres e-mail czestochowa.g@slaski.pzn.org.pl; sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres
Ulica Pokoju
Numer lokalu 13
Kod pocztowy 42-207
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl