Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

Związek: - współdziała z organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi, przyznaje zapomogi finansowe i organizuje pomoc rzeczową w przypadkach losowych - uczestniczy w organizowaniu opieki nad ludźmi samotnymi i niepełnosprawnymi, oraz w usuwaniu barier dla niepełnosprawnych, a także barier w zatrudnianiu emerytów i inwalidów - prowadzi bezpłatne porady prawne dla swoich członków, organizuje działalność kulturalną w świetlicach, Klubach Seniora i innych zespołach zainteresowania - zabiega o sponsorów i członków wspierających dla uzyskania środków finansowych i materialnych - prowadzi działalność turystyczną w kraju i za granicą, związkową Kasę Pogrzebową oraz wydaje zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP.

Dane
KRS 024671/15/568
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Irena Pianka
Nr telefonu 34 324 45 06
Adres e-mail pzeriicz@wp.pl
Strona www www.pzerii.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodatkowy obszar działalności: udzielani nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Adres
Ulica Al. Pokoju 11
Numer lokalu ---
Kod pocztowy 42-207
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl