Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKI w CZĘSTOCHOWIE

Działalność ZM PKPS w Częstochowie opiera się na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia skierowanych do osób, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności do ludzi starszych, osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci i młodzieży, osób chorych, samotnych, ubogich, czy też osób zagrożonych demoralizacją. Stowarzyszenie prowadzi placówki wsparcia dziennego, klub seniora, dzienny dom pomocy społecznej oraz wspiera i realizuje wiele projektów, których celem jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących. Działalność statutowa Stowarzyszenia: organizowanie usług opiekuńczych, organizowanie i prowadzenie dożywiania, organizowanie różnych form wypoczynku, prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora, współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi.

Dane
KRS 0000041349
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Anna Kliszewska
Nr telefonu 34 361 46 60
Adres e-mail pkps.czestochowa@wp.pl
Strona www www.pkps.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres
Ulica Krasińskiego
Numer lokalu 11a
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl