Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY w CZĘSTOCHOWIE

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie realizuje w/w misję poprzez: promocję honorowego krwiodawstwa, opiekę i pomoc socjalną, promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof oraz upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego.

Dane
KRS 0000225587
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Norbert Kępiński
Nr telefonu 502 741 525
Adres e-mail pckzr@wp.pl
Strona www www.pck.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ratownictwo i ochrona ludności
Dodatkowy obszar działalności: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Dodatkowy obszar działalności: promocja i organizacja wolontariatu
Adres
Ulica Waszyngtona
Numer lokalu 47a
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl