Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
KRAJOWA RADA KOMENDATÓW STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Częstochowie podejmuje działania mające na celu wspieranie rozwoju straży miejskich i gminnych, inicjuje działania legislacyjne na rzecz tworzenia nowoczesnej i profesjonalnej straży miejskiej i gminnej, poszukuje najskuteczniejsze rozwiązania prawno - organizacyjnych dla realizowania zadań straży, podejmuje także działania mające na celu ochronę praw i interesów straży miejskich i gminnych. Organizacja zajmuje się integracją środowiska straży miejskich i gminnych, dąży do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych komendantów, strażników i pracowników straży miejskich i gminnych poprzez m.in. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów. Ponadto KRK SMiG RP podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, działa na rzecz poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych demoralizacją.

Dane
KRS 0000329427
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Artur Hołubiczko
Adres e-mail smiejska@czestochowa.um.gov.pl
Strona www www.krkmg.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: porządku i bezpieczeństwa publicznego
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Dodatkowy obszar działalności: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Adres
Ulica Krakowska
Numer lokalu 80 bl. 3
Kod pocztowy 42-202
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl