Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
FUNDACJA WALCZĘ Z SM

Fundacja "Walczę z SM" to zespół społeczników. Ze stwardnieniem rozsianym walczy od 2012 roku. Misją Fundacji jest pomoc nie tylko osobom z SM, ale też z innymi chorobami neurologicznymi. Dotychczasowe działania Fundacji: -program usprawnieniowy "Możesz sam" - rehabilitacja dla osób z SM -festyn "Letnia rehabilitacja i integracja pod chmurką" -ogólnopolska konferencja o stwardnieniu rozsianym -utworzenie i działalność przedsiębiorstwa społecznego - sklep zielarsko-medyczny "Ziółko" -spotkania integracyjne podopiecznych -organizacja koncertów charytatywnych "Kolęda dobrych ludzi woli..." -zbiórki żywności, zbiórki pieniędzy na potrzebujących.

Dane
KRS 0000427527
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Zbigniew Miśkiewicz
Nr telefonu 515 235 691
Adres e-mail fundacja@walczezsm.pl
Strona www walczezsm.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodatkowy obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Adres
Ulica Żarecka
Numer lokalu 42a
Kod pocztowy 42-208
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl