Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
FUNDACJA "PROMYK NADZIEI"

Fundacja "Promyk Nadziei" działa od 2004 roku. Pomaga dzieciom po wypadkach komunikacyjnych i losowych, a także placówkom opiekującym się niemowlakami i małymi dziećmi. Wsparcie dzieci pozostających w potrzebie obejmuje: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, lekarstw i artykułów medycznych, opłatę zabiegów lekarskich, turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji indywidualnych. Obecnie pomoc skierowana jest do wszystkich podopiecznych, którzy pomagają w zbiórce funduszy na realizację celów statutowych fundacji. Z darowizn otrzymanych od sponsorów i osób indywidualnych Fundacja pomaga ośrodkom opiekującym się małymi dziećmi i rodzinom biednym, ubogim, sprawującym opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Dane
KRS 0000208927
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Jerzy Cichecki
Nr telefonu (34) 372 11 42
Adres e-mail biuro@promyknadziei.pl
Strona www www.fundacjapromyknadziei.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres
Ulica Marsowa
Numer lokalu 6
Kod pocztowy 42-218
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl