Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
FUNDACJA DAR DLA NAJMNIEJSZYCH

Celem fundacji jest poprawa opieki oraz efektów leczenia najmniejszych wcześniaków i chorych noworodków. Organizacja działa przy Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Oddział posiada najwyższy III stopień referencyjności w opiece Neonatologicznej. Pozyskane środki przeznaczane są na: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zakup środków pielęgnacyjnych, wspieranie rodziców, dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a także zakup środków farmakologicznych niezbędnych dla ratowania życia.

Dane
KRS 0000271012
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Grzegorz Zieliński
Nr telefonu (34) 367 33 45
Adres e-mail fundacja@dardlanajmniejszych.pl
Strona www www.dardlanajmniejszych.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Adres
Ulica Focha
Numer lokalu 69/71 lok.21
Kod pocztowy 42-217
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl