Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U"

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie jest organizacją zajmującą się wszechstronnie pojętą pomocą osobom uzależnionym ich rodzinom oraz bliskim. Od ponad 20 lat Towarzystwo pomaga swoim podopiecznym, oferując w swojej placówce opiekę ambulatoryjną, pobyty na oddziale dziennym terapii , a także terapię postrehabilitacyjną dla osób po zakończonym procesie leczenia. Towarzystwo zajmuje się zarówno osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak również dotkniętymi uzależnieniami behawioralnymi tj. hazardem, pracoholizmem, czy siecioholizmem.

Dane
KRS 0000361597
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Mieczysława Tkacz
Nr telefonu (34) 324 60 97
Adres e-mail kontakt@powrotzu-czestochowa.pl
Strona www www.powrotzu-czestochowa.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Adres
Ulica Wiolinowa
Numer lokalu 1
Kod pocztowy 42-221
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl