Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz ogółu społeczności, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Towarzystwo prowadzi starania wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży. Młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych w placówkach prowadzonych przez CZTPS otrzymuje profesjonalną pomoc terapeutyczną. Udzielane jest wsparcie oraz interdyscyplinarna pomoc osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Obecnie Towarzystwo prowadzi: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ludki z Blaszanej Budki", Placówkę Socjoterapeutyczną „Przystanek Bardo” oraz Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci „Pikuś”.

Dane
KRS 0000134139
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Małgorzata Długosz
Nr telefonu (34) 371 09 30
Adres e-mail biuro@cztps.eu
Strona www www.cztps.eu
Obszar działalności
Główny obszar działalności: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres
Ulica Bardowskiego
Numer lokalu 60
Kod pocztowy 42-200
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl