Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI AUTYZMU

Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu zrzesza grupę ludzi, która działa na rzecz osób z problemami autyzmu oraz pokrewnymi zaburzeniami. Podejmujemy działania mające na celu zmianę sytuacji tych osób, a także zapewnia im realną możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego pn. „Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem” przy ul: Nałkowskiej 11, gdzie organizowane są cykliczne treningi usprawniające i usamodzielniające. Organizowane są również wyjazdy integracyjne dla podopiecznych i ich rodzin, wspólne imprezy okolicznościowe stanowiące specyficzną „grupę wsparcia” dla osób borykających się z tym problemem . Prowadzimy działania rzecznicze i propagujące problem autyzmu, organizujemy konferencje naukowe i szkolenia o tematyce autyzmu. Podejmujemy działania na rzecz rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, dążymy usilnie do stworzenie ośrodka aktywizacji tych osób po zakończonej edukacji.

Dane
KRS 0000098534
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Barbara Kurek
Nr telefonu 693118246
Adres e-mail cspozpa@wp.pl
Strona www www.autyzm.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Adres
Ulica Nałkowskiej
Numer lokalu 11
Kod pocztowy 42-218
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl