Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PERASADA"

Nazwa Stowarzyszenia „PERASADA” pochodzi od łacińskiej sentencji „Per aspera ad astra” czyli „Przez trudy do gwiazd”. Misją organizacji jest udzielanie wszelakiego wsparcia osobom niepełnosprawnym, przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie wspiera osoby przewlekle psychicznie chore przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Podejmuje również działania na rzecz osób starszych oraz społeczności lokalnej z Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Członkowie Stowarzyszenia to pracownicy, wolontariusze, opiekunowie prawni Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz inne osoby, którym nie są obojętne sprawy osób potrzebujących pomocy.

Dane
KRS 0000404813
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Anna Herman
Nr telefonu (34) 364 38 10
Adres e-mail perasada@interia.pl
Strona www www.perasada.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Adres
Ulica Kontkiewicza
Numer lokalu 2
Kod pocztowy 42-209
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl