Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"

Częstochowskie Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji osób starszych, mając na celu podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej. Organizuje i wspiera pomocą ludzi starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziała ich marginalizacji, wykluczeniu społecznemu, prowadzi wykłady. Inicjuje działania mające na celu polepszenie sprawności intelektualnej, manualnej oraz ruchowej ww. grupy społecznej. Promuje aktywny styl życia, organizuje, wycieczki turystyczno-krajoznawcze (rowerowe i autokarowe), rajdy, wczasy, imprezy integracyjne oraz imprezy okolicznościowe.

Dane
KRS 0000444957
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Anna Gabarska
Nr telefonu 609145765
Adres e-mail annagabarska@op.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dodatkowy obszar działalności: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Dodatkowy obszar działalności: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Adres
Ulica Mireckiego
Numer lokalu 29A
Kod pocztowy 42-200
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl