Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność charytatywną oraz udzielającą pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych, ubogim, samotnym, chorym i opuszczonym. Caritas działa od 26 lat, prowadzi: przytulisko dla bezdomnych kobiet, kobiet z dziećmi, mężczyzn i rodzin, jadłodajnie, świetlicę środowiskową, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz realizuje projekty pomocowe lokalne i ogólnopolskie. Organizacja dba także o aktywne spędzanie czasu wolnego, przygotowując kolonie oraz zimowiska dla dzieci i młodzieży. Ponad to Caritas realizuje program adresowany do seniorów, prowadząc m.in. Dzienny Dom Senior Wigor i Klub Seniora. Jednostka finansuje swoją działalność statutową dzięki darowiznom i ofiarom od ludzi dobrego serca, środkom pozyskanym z dotacji oraz odpisu 1% podatku.

Dane
KRS 0000226783
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes ks. Marek Bator
Nr telefonu (34) 368 05 82
Adres e-mail caritas@caritas.czest.pl
Strona www www.caritas.czest.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność charytatywna
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowy obszar działalności: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Adres
Ulica Stanisława Staszica
Numer lokalu 5
Kod pocztowy 42-200
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl