Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
Baza NGO
KALENDARZ
Jasne, że Częstochowa Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
BANK ŻYWNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE

Celem działania Banku Żywności w Częstochowie jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego osób najuboższych. Stowarzyszenie zapewnienia regularną pomoc w formie produktów spożywczych dystrybuowanych wśród beneficjentów za pośrednictwem sieci organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Bank Żywności w Częstochowie realizuje krajowe i unijne programy pomocy żywnościowej, pozyskuje żywność przekazywaną na cele społeczne przez producentów, dystrybutorów oraz sieci handlowe. Organizuje publiczne zbiórki żywności w placówkach handlowych. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania oraz kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Bank Żywności w Częstochowie jest jedynym w regionie związkiem stowarzyszeń i instytucji publicznych o charakterze pomocowym, a także członkiem Federacji Polskich Banków Żywności.

Dane
KRS 0000103100
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Prezes Norbert Kępiński
Nr telefonu (34) 325 50 36
Adres e-mail biuro@bzczestochowa.pl
Strona www www.bzczestochowa.pl
Obszar działalności
Główny obszar działalności: działalność charytatywna
Dodatkowy obszar działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Adres
Ulica Żwirki i Wigury
Numer lokalu 6/14 lok. 309
Kod pocztowy 42-217 Częstochowa
Miejscowość Częstochowa

Godziny pracy urzędu/wydziału
pn, śr, cz 7:30 - 15:30
wt 7:30 - 17:00, pt 7:30 – 15:30

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 46
tel.+48 34 370 74 80
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl webmaster@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl