Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Definicja przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie.

Przemoc fizyczna: to działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest zamierzone zranienie np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, oblewanie wrzątkiem, użycie broni. 

Przemoc psychiczna: to działanie, które prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby np. poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, grożenie, szantażowanie. 

Przemoc seksualna: to działanie wymuszające różnego rodzaju niechciane i nieakceptowane zachowania w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia. 

Przemoc ekonomiczna: to działanie zmierzające do uzależnienia finansowego od sprawcy np. niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie, zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli.

Zaniedbanie: niezaspakajanie lub ograniczanie podstawowych potrzeb np. jedzenia, snu, dostępu do opieki medycznej, dostępu do kuchni, łazienki, nie wywiązywanie się z opieki nad dziećmi, osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi.


Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy z siedzibą przy. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 2 w Częstochowie, pokój nr 2 i 12 telefon (34) 372 42 12.

Główne zadania Zespołu to:
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- praca socjalna z rodzinami doświadczającymi przemocy
- warsztaty dla młodzieży szkolnej
- warsztaty dla profesjonalistów zajmujących się przemocą
- konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy
- interwencje w środowisku dotkniętym przemocą domową.


Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie:

 1. Alina Gruszka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

 2. Mariola Biskup – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

 3. Małgorzata Długosz – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie

 4. Katarzyna Piaskowska – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

 5. Karina Szewczyk – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

 6. Karolina Bednarek – Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

 7. Pani Maria Kowaleczko-Miedzińska – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

 8. Anna Knapik – Zespół Kuratorów Sądu Rejonowego w Częstochowie

 9. Anna Przedzińska – Prokuratura Rejonowa Częstochowa – Południe

 10. Monika Adamus-Rogowska – Prokuratura Rejonowa Częstochowa – Północ

 11. Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

 12. Dorota Sikora – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

 13. Zbigniew Jadczak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie

 14. Agnieszka Furgalska – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

 15. Agnieszka Wydymus – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

 16. Piotr Kidawa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

 17. Marzena Kowalczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

 18. Lidia Zeller – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie

 19. Joanna Biczak – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

 20. Michał Borecki – Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej w Częstochowie

 21. Sylwia Polańska – Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH

 22. Sylwia Kita – Stowarzyszenie Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl