Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ZESPÓŁ DZIAŁAJĄCY NA RZECZ PROMOCJI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Zespół działający na rzecz promocji rodzicielstwa zastepczego został powołany Zarządzeniem Nr 1812/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 listopada 2013 r.

Przewodniczącym zespołu jest Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani  Iwona Borysiuk.

Członkami Zespołu są przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Urzędu Miasta Częstochowy (Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, Wydziału Edukacji), Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" w Częstochowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Priorytetowymi założeniami promocji rodzicielstwa zastępczego wypracowanymi przez Zespół są:

  • realizacja założonych działań do czasu powstania 30 nowych rodzinnych form pieczy zastępczych tj. rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych niezawodowych

  • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Miasta Częstochowy.

Do zadań zespołu należy:

  • przygotowanie założeń promocji rodzicielstwa zastępczego w Częstochowie,

  • inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Częstochowy,

  • określenie zadań priorytetowych,

  • przygotowanie kampanii promocyjnej,

  • stały monitoring realizacji działań.

Zarządzenie w spr. powołania Zespołu na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego w Częstochowie  Zarządzenie

 

AOW

 

 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl