Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE

To stacjonarne placówki, świadczące całodobowe usługi medyczne, takie jak: leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja oraz usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Dodatkowym zadaniem tego rodzaju zakładów jest prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów oraz ich rodzin, która sprawia, że późniejsza opieka nad chorym członkiem rodziny w warunkach domowych staje się znacznie łatwiejsza.

Na terenie miasta Częstochowy zlokalizowane są 4 placówki realizujące ww. świadczenia dla osób dorosłych:

- Miejski Szpital Zespolony – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Bony 1/3

 


- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1

 


 


- Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Łukasińskiego 42/48

 


- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Zgromadzeniu Małych Sióstr N.S.M Honoratek przy ul. Ogrodowej 45

 

 

Procedura umieszczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

W procesie kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) istnieją dwie możliwości:

1. Jeśli pacjent jest w domu, skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu – wraz z pielęgniarką środowiskową ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do skierowania. Dokumentację – po skompletowaniu – samodzielnie przekazuje się do wybranego ZOL. 
Ważne! informacje o zakładach opiekuńczo-leczniczych możemy znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ: www.nfz.gov.pl (wybieramy województwo, w którym szukamy ZOL, a następnie wchodzimy w zakładkę  dla pacjentów → Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze – Opieka Długoterminowa). Na stronach NFZ można także sprawdzić czas oczekiwania na przyjęcie do wybranej placówki.

2. Jeśli pacjent przebywa w szpitalu, skierowanie do ZOL wystawia szpital. Wówczas szpital często przekazuje skierowanie bezpośrednio do placówki. Czas oczekiwania na miejsce jest bardzo różny w poszczególnych placówkach i zależy on także od stanu pacjenta:

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest odpłatny. Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26. roku życia, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ustala się w wysokości odpowiadającej 200% najniższej emerytury – z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl