Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Wydział Polityki Społecznej sprawuje nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.

Podejmowane przez miasto działania na rzecz rynku pracy, m.in.:

- analiza korelacji systemu kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy
- wsparcie samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw
- profesjonalizacja służb zatrudnienia i podnoszenie jakości pracy
- na rzecz rozwoju systemu kontraktów socjalnych i prac społecznie użytecznych
- na rzecz rozwoju aktywnych form pomocy i integracji społecznej
- promocja zatrudnienia, w tym: subsydiowanego, dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie
- aktywizacja i integracja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Adres 42-217 Częstochowa
ul. Szymanowskiego 15
Telefon 34 370-61-00
Fax 34 324-31-30
Email kacz@praca.gov.pl
NIP 573 103 82 09
REGON 151527658
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl