Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie  prowadzi usługi opiekuńcze dla osób starszych w ich miejscu zamieszkania.
W ramach prowadzonych usług  ponad 100 opiekunek codziennie wspiera osoby starsze w ich codziennych obowiązkach domowych, prowadzi działania mające na celu aktywizowanie osób starszych zgodnie z standaryzacją usług opiekuńczych. Fachowe wsparcie i opieka pozwala na efektywne działanie na rzecz naszych podopiecznych.
Usługi opiekuńcze świadczone są codziennie u podopiecznych.

Dokumenty do pobrania:
Pomoc w formie usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych;
Portal Polityki Społecznej PLIKWniosek o udzielenie pomocy

Miejsce załatwienia sprawy:
Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Aleja Niepodległości 20/22
IV piętro, pokoje nr: 17, 18, 20 i 30;
telefon: 34 3630207, 34 3630209

JUK

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl