Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
STREFA EMPATII

Strefa empatii 2018

Tematem przewodnim  II edycji - „Strefy empatii” jest przeciwdziałanie stereotypom, których stosowanie w życiu codziennym sprzyja przejawom dyskryminacji. W ramach projektu opracowana została i wydana przez Urząd Miasta Częstochowy gra edukacyjna – korzystając z bardzo prostych rekwizytów – wpisuje się w nurt tzw. serious games, których celem jest nie tylko wspólna zabawa, ale także namysł nad swoimi postawami, poglądami, interakcjami z ludźmi, a także rozwiązywanie problemów, a przez to zdobywanie, rozwijanie i utrwalanie rozmaitych społecznych kompetencji.    

W oparciu o grę odbyły się warsztaty antydyskrymiancyjne dla młodzieży i kadry pedagogicznej z częstochowskich szkół.

Informacje:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11321
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10856

 

15 stycznia 2019

Podczas prawdziwego święta życzliwości, serdeczności i dobroci – finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – doszło do tragicznego aktu przemocy. Przeciwdziałanie mowie nienawiści i czynom, które mogą z niej wynikać, wymaga czasu, konsekwencji i wysiłku różnych środowisk. Sukcesywne działania w tej sferze będą dawać efekty. W Częstochowie zaczyna się 3. edycja projektu ,,Strefa empatii”.


Celem projektu, adresowanego zwłaszcza do najmłodszych, jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie mowie nienawiści. Od chwili jego startu w 2017 roku wzięło w nim udział już kilkaset osób. Uczennice i uczniowie ukończyli szkolenie mediacji rówieśniczej – dzisiaj promują w swoich szkołach zachowania sprzyjające tolerancji, a także umiejętność dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi. Zorganizowano też warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży oraz warsztaty z języka porozumienia dla kadry pedagogicznej. W Urzędzie Miasta opracowano grę edukacyjną, niezwykle przydatną podczas tego rodzaju szkoleń. Jej celem – obok zabawy –  jest namysł nad krzywdzącymi stereotypami, a także własnymi poglądami i postawami wobec innych ludzi. Z kolei częstochowskie obchody Dnia Praw Człowieka są okazją, aby organizować m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży poświęcone tej tematyce (w zeszłym roku był to także konkurs na krótki film promujący szacunek dla różnorodności).
 
Częstochowski samorząd będzie nadal promował działania antydyskryminacyjne, sprzyjające wolnemu od nienawiści dialogowi. Zadaniem zleconym w ramach konkursu jest prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej – aktualnie twa ocena wniosków. W lutym zostanie także ogłoszony otwarty konkurs na przeprowadzenie zadania pod nazwą „Strefa empatii – język porozumienia”.

Najważniejszym dążeniem wszystkich środowisk uczestniczących w życiu publicznym w Polsce – w tym instytucji samorządowych – powinno być zahamowanie narastającego w ostatnich latach, pozbawionego racjonalnych podstaw konfliktu. Ważne jest także zasypywanie często wyolbrzymianych – choć oczywistych w demokracji – podziałów. Trzeba promować cywilizowany dialog służący porozumieniu oraz aktywne przeciwdziałanie mowie nienawiści i jej możliwym skutkom.   

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl