Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 149).

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna może korzystać z następujących form pomocy:

 • szkolenie
 • staż

 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

 • prace interwencyjne

 • roboty publiczne

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, również może korzystać na takich zasadach jak osoba zarejestrowana jako bezrobotna z następujących form pomocy:

 • szkolenie
 • staż

 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

 • prace interwencyjne

Wydatki na instrumenty i usługi, o których mowa powyżej są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

 • bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy;

 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP zarówno jako osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się z PFRON o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może ubiegać się z PFRON o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej, własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Pracodawca chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się z PFRON o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy lub refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

Więcej informacji o bieżących możliwościach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15
tel.: 34 370-61-00
e-mail: pup@pup.czestochowa.pl

lub na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

PJ

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl