Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PROGRAMY ZDROWOTNE DLA SENIORÓW

 

 

1) Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Celem głównym programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę wśród mieszkańców miasta Częstochowy oraz popularyzacja szczepień przeciwko grypie wśród wszystkich mieszkańców miasta.
Założenia programu:
-  program będzie realizowany w latach 2014 – 2018,
- programem objęci zostaną mieszkańcy Częstochowy z grup szczególnego ryzyka tj.: osoby powyżej 65 roku życia, dzieci do lat 18, chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe, dzieci uczęszczające do częstochowskich przedszkoli.
Pogram jest realizowany przez podmiot leczniczy/podmioty lecznicze wyłonione w drodze konkursu ofert.
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18 chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe samorząd częstochowski realizuje od 2006 roku. O dwóch lat szczepieniami objęte są również dzieci uczęszczające do częstochowskich przedszkoli.

2) „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013-2017”

pobierz program zdrowotny

Założenia programu:
- program będzie realizowany w  latach  2013 – 2017,
- celem głównym  programu jest zwiększenie komfortu życia osób  po 65 r.ż. z dysfunkcją narządu ruchu poprzez włączenie ich do programu rehabilitacji i zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej.
- uczestnikami programu będą osoby po 65 roku  życia,
- każdy z zakwalifikowanych pacjentów w zależności od problemu zdrowotnego uzyska 10-dniowy cykl zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapii. Łącznie każdy pacjent otrzyma 30 zabiegów dostosowanych do konkretnego problemu zdrowotnego,
- dostępność do świadczeń finansowanych w ramach programu będzie zapewniona przez realizatora programu przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00,
- realizator programu będzie realizował niniejszy program przy wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego i personelu medycznego, który nie będzie w tym samym czasie realizował świadczeń finansowanych w ramach umowy z NFZ. W zawiązku z tym realizacja programu nie ograniczy w żaden sposób dostępu do świadczeń zdrowotnych  finansowanych ze środków NFZ.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl