Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2019
Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 16.II.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1159693/uchwala-nr-16-ii-2018

Program na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012-2015.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych oraz promowanie zachowań prozdrowotnych. Realizacja Programu pozwoli na kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, przyczyni się do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wpłynie na poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w Częstochowie.

Program jest realizowany na obiektach sportowych, w tym szkolnych na terenie całego miasta. Zakłada też dostosowanie istniejących już obiektów sportowych do przeprowadzania imprez sportowo-rekreacyjnych.

Uchwała nr 381/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012-2015:

http://bip.czestochowa.pl/contents/content/33041/986438

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf 

Uchwała nr 688/XXXVIII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 381/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012-2015:

http://bip.czestochowa.pl/contents/content/33041/1094472

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf 

Uchwała nr 851/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 381/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012-2015:

http://bip.czestochowa.pl/contents/content/33041/1128626

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf 

Uchwała nr 972/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 381/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012-2015:

http://bip.czestochowa.pl/resolutions/content/1145677

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf 

DB, BPW

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl