Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2015

został przyjęty uchwałą Nr 270/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2015”
„Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2015” jest dokumentem wieloletnim, obejmującym swym zasięgiem miasto Częstochowa. Zawiera omówienie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki zdrowia psychicznego, przedstawia sytuację epidemiologiczną w mieście oraz stan zasobów stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, definiuje cele programowe, okres ich realizacji przypadający na lata 2011–2015, a także określa docelowy nowoczesny model opieki psychiatrycznej.
„Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2015” jest realizacją wytycznych określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w którym zwrócono uwagę na upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Program wyznacza kierunki działania w zakresie organizacji opieki psychiatrycznej na terenie miasta Częstochowy. Program obejmuje przedstawienie propozycji działań w obszarze zdrowia psychicznego, zawierając diagnozę aktualnego stanu zdrowotnego w mieście Częstochowa, aktualnej organizacji opieki psychiatrycznej oraz cele polityki zdrowotnej Gminy Miasta Częstochowa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, które mogą przyczynić się do wypracowania docelowego modelu organizacji opieki psychiatrycznej w Częstochowie. W Programie położono nacisk na budowanie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w realizacji proponowanych zadań oraz na zbudowaniu modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Uchwała nr 270/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 270/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r.
„Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2015”

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl