Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW NA LATA 2014-2020

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom” przyjęty został uchwałą Nr 965/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r.

Misją Programu jest poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów.

Uchwała nr 965/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”

  http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

           Program zawiera 4 obszary działania:

Obszar I: Zdrowie i profilaktyka zdrowotna.
Obszar II: System wsparcia – infrastruktura i usługi socjalne.
Obszar III: Aktywność i udział w życiu społecznym seniorów.
Obszar IV: Integracja międzypokoleniowa.
 

oraz 4 cele strategiczne:
1. Tworzenie optymalnych warunków ukierunkowanych na utrzymanie i poprawę zdrowia seniorów.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych.
3. Rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej osób starszych.
4. Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej.

Działania Programu mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą wszystkich dziedzin życia, w związku z tym ich realizacja będzie wymagała ścisłej współpracy samorządu, jednostek organizacyjnych miasta, organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych zajmujących się współpracą z seniorami.

Program określa kierunki działań do 2020 r., wyznacza cele uwzględniające potrzeby seniorów.
 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl