Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Wsparcie osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym:

Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej we współpracy z jednostkami i organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, w trosce o zapewnienie im właściwego wsparcia w okresie jesienno-zimowym, opracował procedurę postępowania, szczególnie dla środowiska osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych.

Wniosek o pomoc dla osoby bezdomnej [Portal Polityki Społecznej PLIKPOBIERZ]


TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE:

800 100 022 - bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim
112 - służby ratowicze

987-numer alarmowy

Interwencja kryzysowa:

 
(34) 378-51-01(02) - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
800 579 997 (0 800 KRYZYS) - bezpłatny z tel. stacjonarnych

Służby porządkowe:
986
- Straż Miejska w Częstochowie
997 - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Ochrona zdrowia:
999
- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Udzielane wsparcie osobom bezdomnym

 

SCHRONIENIE(jeden posiłek)

Lp.

Placówka/organizacja

Telefon

Rodzaj wsparcia

1

Schronisko dla kobiet,
Częstochowa ul. Staszica 5


 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Częstochowa, ul. Staszica 5 


 


 

506394524

Udzielanie schronienia z umozliwieniem spozycia poisiłk kobietom tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy

2

Placówka w Częstochowie przy ul. Legionów 50A/ ul. Krakowskiej 34

Placówka w Częstochowie przy ul. Legionów 50A/ul. Krakowskiej 34

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” Częstochowa, ul. Krakowska 34 


 


 


 

(34)365-38-30

728523417


 

Udzielenie schronienia z umożliwieniem spożycia posiłkku mężczyznom przebywającym na terenie miasta Częstochowy

 

SCHRONIENIE CAŁODOBOWE (trzy posiłki)

Lp.

Placówka/organizacja

Telefon

Udzielana pomoc

3

Schronisko dla kobiet OAZA

Częstochowa, ul. Staszica 5

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Częstochowa, ul. Staszica 5


 

506394524

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem kobietom i kobietom z dziećmi przebywającym na terenie miasta Częstochowy

4

Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Częstochowa, ul. Krakowska 80/2

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Częstochowa, ul. Staszica 5


 

506394589

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem mężczyznom lub mężczyznom z dziećmi przebywającym na terenie miasta Częstochowy

5

Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta
Częstochowa, ul. Krakowska 80/2

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Częstochowa, ul. Staszica 5


 


 

506394589

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem rodzinom przebywającym na terenie miasta Częstochowy

6

Zadanie realizowane w następujących placówkach:

- Schronisko dla Bezdomnych, Marianka Rędzińska ul. Srebrna 25 gm. Rędziny, pow. częstochowski

- Schronisko dla Bezdomnych, Lubojenka, ul. Prosta 99b
gm. Mykanów, pow. częstochowski

- Mieszkanie Treningowe
Częstochowa, ul. Wazów 48

- Klub Integracji Społecznej w Częstochowie

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” Częstochowa,

ul.Piłsudskiego 41/43

 


 

34 320 14 56
34 362 81 24
501396099

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem mężczyznom i mężczyznom z dziećmi przebywającym na terenie miasta Częstochowy


 


 

 

7

Zadanie realizowane w następujących placówkach:

- Schronisko dla Bezdomnych, Marianka Rędzińska ul. Srebrna 25 gm. Rędziny, pow. częstochowski

- Schronisko dla Bezdomnych, Lubojenka, ul. Prosta 99b
gm. Mykanów, pow. częstochowski

- Mieszkanie Treningowe
Częstochowa, ul. Wazów 48

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” Częstochowa,           ul.Piłsudskiego 41/43


 


 


 


 

34 320 14 56
34 362 81 24
501396099

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy


 


 


 

 

8

Zadanie realizowane w następujących placówkach:

- Schronisko dla Bezdomnych, Marianka Rędzińska ul. Srebrna 25 gm. Rędziny, pow. częstochowski

- Schronisko dla Bezdomnych, Lubojenka, ul. Prosta 99b
gm. Mykanów, pow. Częstochowski

- Mieszkanie Treningowe
Częstochowa, ul. Wazów 48

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” Częstochowa,

ul. Piłsudskiego 41/43

 


 


 


 


 

34 320 14 56
34 362 81 24
501396099

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem kobietom i kobietom z dziećmi przebywającymi na terenie miasta Częstochowy


 

 

                                                            OGRZEWALNIA MIEJSKA

9

Ogrzewalnia Miejska
Częstochowa, ul. Sikorskiego 78a


Fundacja Chrześcijańska „Adullam” Częstochowa, ul. Krakowska 34

798533211

Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a

Jadłodajnie dla bezdomnych na terenie Częstochowy:

1. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie przy:

- ul. Staszica 5 od poniedziałku do soboty w godzinach od 12:00 do 15:00 (w sobotę wydawany jest suchy prowiant na niedzielę) tel. (34) 368-05-82.

2. Parafialne Zespoły Caritas przy:

- Parafii św. Rodziny (Archikatedra), ul. Krakowska 13/15, tel. (34) 365 36 38 od poniedziałku do piątku od godziny 12:00

- Parafii św. Antoniego z Padwy, ul. Wysoka 9, tel. (34) 363 26 42 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 13:00

3. Kuchnia dla bezdomnych prowadzona przez Księży Pallotynów przy Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. O.A. Kordeckiego 49, tel. (34) 365 66 68 w soboty i niedziele od 13:00 do 15:00

4. Stołówka charytatywnea prowadzonea przez Fundację Chrześcijańską  „ADULLAM” Częstochowa, ul. Krakowska 34 od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00, w  każdą sobotę od 12:00 do 13:00. Posiłki wydawane na podstawie decyzji administracyjnej MOPS są wydawane od poniedziałku do piątku od 12:00 do 14:00, w soboty od 13:00 do 14:00.

5. Centrum Wsparcia Dziennego - Fundacja Świętego Barnaby Częstochowa, ul Ogrodowa 24/44 : śniadanie oraz gorący napój od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, osoby bezdomne mogą na krótki czas zostać umieszczone w ogrzewalni i łaźni dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a tel. 798533211

MMB

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl