Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Skład Rady:
1) Paweł Bilski - Przewodniczący
2) Elżbieta Markowska – Zastępca Przewodniczącego
3) Jolanta Sulema –  Sekretarz
4) Anna Maria Zalewska – członek Rady
5) Artur Gawroński – członek Rady


Czym jest Rada:
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczymi starostów, prezydentów. Działa na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.


Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

KONTAKT:
Przewodniczący Rady, Pan Paweł Bilski, 788 448 039
Jolanta Sulema, sekretarz Rady
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowa
mail: jsulema@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 37 07 684


Strona internetowa Rady:
http://www.facebook.com/pages/...

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl