Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Powołanie powołania Zespołu ds. Równego Traktowania

Prezydent Miasta Częstochowy powołał Zespół ds. Równego Traktowania. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 30 października 2019 roku., podczas którego ustalono m.in. harmonogram prac grup roboczych, mających za zadanie analizę sfer, w których może występować dyskryminacja (m.in. płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, statusu społecznego, wyznania, narodowości czy pochodzenia etnicznego), a następnie opracowanie projektu częstochowskiej polityki równości. Wypracowane rekomendacje i zalecenia będą uwzględniane w miejskich programach, politykach oraz dokumentach strategicznych.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Równego Traktowania
Grupy robocze w ramach Zespołu ds. Równego Traktowania

Skład osobowy zespołu ds. Równego Traktowania uległ zmianie:

  • - Ś.p. Pani Elżbieta Kunicka z Miejskiej Rady Seniorów do 07 grudnia 2020 roku

- Pani Jolanta Sulema - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds.Osób Niepełnosprawnych do roku 2020

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl