Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
POLECANE STRONY

1.www.efes.slaskie.pl – portal dotyczący środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
2.www.wup-katowice.pl – strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
3.www.niepelnosprawni.gov.pl – informacje Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
4.www.niepelnosprawni.pl – portal dla osób niepełnosprawnych
5.www.pfron.org.pl – informacje dotyczące funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informacje dotyczą środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie
6.www.idn.org.pl – odsyłacze internetowe przydatne dla ON
7.www.bezbarier.pl – portal z bazą danych ofert pracy dla niepełnosprawnych, znajdują się również informacje pracodawców poszukujących pracowników z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych zmierzających podjąć pracę. Portal posiada część informacyjną i statystyczną.
8.www.nfz.gov.pl – informacje na temat świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
9.www.zus.pl – informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10.www.biurokarier.ind.org.pl – doradztwo zawodowe, oferty pracy, porady dla osób niepełnosprawnych
11.www.job.org.pl – oferty pracy
12.www.abc.praca.pl  - informacje i oferty pracy
13.www.integracja.org.pl – strona ogólnopolskiej organizacji pozarządowej zawierająca m. in. Informacje dotyczące prawa, edukacji, rehabilitacji, organizacji i instytucji, programów i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych
14.www.mpips.gov.pl – strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z informacjami dotyczącymi polityki państwa w zakresie polityki społecznej, pomocy i działań na rzecz osób niepełnosprawnych
15.www.pomocspoleczna.ngo.pl – serwis w portalu organizacji pozarządowych
16.www.zpchr.pl – Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
17.www.popon.pl – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zawierająca informacje dla pracodawców osób niepełnosprawnych
18.www.turnusy.rehabilitacyjne.pl – informacje o turnusach rehabilitacyjnych, m. in. wykazy według rodzaju niepełnosprawności i profilu leczenia
19.www.osrodkirehabilitacyjne.pl– informacje na temat ośrodków rehabilitacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej w Polsce
20.www.tetraplegik.pl – serwis dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
21.www.pup.czestochowa.pl  – portal Powiatowego Urzedu Pracy
22.www.czestochowa.pl – portal Urzędu Miasta Częstochowy
23.www.ngo.czestochowa.pl – portal częstochowskich organizacji pozarządowych
24.www.sprawni-niepelnosprawni.pl – nowy portal dla osób z niepełnosprawnością i pracodawców, baza ofert pracy

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl