Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Głównym podmiotem realizującym zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w naszym mieście jest Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Podstawowym celem jego działania jest udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia. W sytuacjach kryzysowych, związanych ze stosowaniem przemocy - mieszkańcy mogą także zwracać się po pomoc do innych miejskich podmiotów, które realizują również zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

 

1. Pozostałe miejskie podmioty realizujące zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy:

  • OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI - Centrum Edukacyjno Interwencyjne przy ul.Sikorskiego 78/80, tel. 34 366 48 89, 34 361 39 96
  • KOMENDA MIEJSKA POLICJI W CZĘSTOCHOWIE - ul. Popiełuszki 5, tel. 34 369 19 00, 34 369 12 55
  • SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE - ul. Dąbrowskiego 23/35, tel. 34 368 44 00
  • STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE - ul. Krakowska 80 bl. 3, tel. 34 368 31 90 

 

2. Podmioty realizujące zadania przeciwdziałania przemocy na terenie województwa śląskiego:

 

3. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie   

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl